Sosyal Medya
صفحه نخستOcak 07, 2024 Pazar

گویان: چه کسی پشت درگیری های آینده در آمریکای جنوبی است؟

صفحه نخستAralık 17, 2023 Pazar

در مورد عملیات طوفان الأقصی حماس

صفحه نخستKasım 05, 2023 Pazar

توافقنامه‌های صلح، چرا صلح نمی آورد؟

صفحه نخستKasım 01, 2023 Çarşamba

چرا می خواهند غزه را از بین ببرند؟

صفحه نخستEylül 17, 2023 Pazar

نگاهی انتقادی به اختلافات میان تردز و توییتر

صفحه نخستEylül 16, 2023 Cumartesi

جهت‌گیری ضد اسلامی در هوش مصنوعی: راهی به سوی هوش مصنوعی منصفانه

صفحه نخستEylül 14, 2023 Perşembe

در نیجر چه می‌گذرد؟

صفحه نخستTemmuz 27, 2023 Perşembe

کودکان در تعطیلات: تقویت پیوندها و ایجاد روابط سالم

صفحه نخستTemmuz 26, 2023 Çarşamba

مفهوم ربا در اسلام و ممنوعیت آن

صفحه نخستTemmuz 23, 2023 Pazar

واگنر چیست؟

صفحه نخستTemmuz 11, 2023 Salı

!!!فرانسه در آتش اعتراضات

صفحه نخستMayıs 24, 2023 Çarşamba

وضعیت مسلمانان در زمان بحران و بلاها

صفحه نخستMayıs 18, 2023 Perşembe

یک تغییر پارادایم در نظم جهانی : (BRICS) بریکس

صفحه نخستMayıs 01, 2023 Pazartesi

در سودان چه میگذارد؟

صفحه نخستMayıs 01, 2023 Pazartesi

(BRICS) بریکس: یک تغییر پارادایم در نظم جهانی

صفحه نخستOcak 07, 2024 Pazar

گویان: چه کسی پشت درگیری های آینده در آمریکای جنوبی است؟

صفحه نخستAralık 17, 2023 Pazar

در مورد عملیات طوفان الأقصی حماس

صفحه نخستKasım 05, 2023 Pazar

توافقنامه‌های صلح، چرا صلح نمی آورد؟

صفحه نخستKasım 01, 2023 Çarşamba

چرا می خواهند غزه را از بین ببرند؟

صفحه نخستEylül 17, 2023 Pazar

نگاهی انتقادی به اختلافات میان تردز و توییتر

صفحه نخستEylül 16, 2023 Cumartesi

جهت‌گیری ضد اسلامی در هوش مصنوعی: راهی به سوی هوش مصنوعی منصفانه

صفحه نخستEylül 14, 2023 Perşembe

در نیجر چه می‌گذرد؟

صفحه نخستTemmuz 26, 2023 Çarşamba

مفهوم ربا در اسلام و ممنوعیت آن

صفحه نخستTemmuz 23, 2023 Pazar

واگنر چیست؟

صفحه نخستTemmuz 11, 2023 Salı

!!!فرانسه در آتش اعتراضات

صفحه نخستMayıs 18, 2023 Perşembe

یک تغییر پارادایم در نظم جهانی : (BRICS) بریکس

صفحه نخستMayıs 01, 2023 Pazartesi

در سودان چه میگذارد؟

صفحه نخستMayıs 01, 2023 Pazartesi

(BRICS) بریکس: یک تغییر پارادایم در نظم جهانی

صفحه نخستMart 31, 2023 Cuma

هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد): چه کسی در کجای مسابقه نظامی جهان قرار دارد؟

صفحه نخستŞubat 15, 2023 Çarşamba

جنگ) امریکا) -HAARP-سیاست سلاح

İdrak Post